ประกวดราคาซื้อโครงการชุดปฏิบัติการทางภาษา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อโครงการชุดปฏิบัติการทางภาษา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อชุดปฏิบัติการทางภาษา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฯ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง เรื่องการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลชั้นสูง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่

นำเสนอวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

วิดีโอวันดินโลก

ศาสตร์ของพระราชา

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาลัย