การดำเนินงานตามมติรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครู)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่สอง(สัมภาษณ์)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อฯ

ประกาศเปิดการสอนภาคเรียน ฤดูร้อน รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกรถ(ดีเซล)ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิดีโอวันดินโลก

ศาสตร์ของพระราชา

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาลัย