ขอเผยแพร่ผลงานการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (ระดับภาค)