โครงการอบรมเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด จัดหาสถานที่ในการดำเนินโครงการดังกล่าว(บ้านใหม่เจริญสุข ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมืองจ.บุรีรัมย์)

Read 467 times

วิดีโอวันดินโลก

ศาสตร์ของพระราชา

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาลัย