ประวัติวิทยาลัย

                จังหวัดบุรีรัมย์เป็น 1 ใน 18 จังหวัดของประเทศไทยที่ได้รับการพิจารณา จัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคแห่งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2539 กระทรวงมหาดไทย อนุญาตให้ใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์โคกดินแดง จำนวน 200 ไร่ เพื่อก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ แห่งที่ 2 โดยมีนายวาทีชีวภาคย์โสภณ เป็นผู้ลงสำรวจพื้นที่เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้ง วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ แห่งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2541เปิดทำการสอนนักเรียน นักศึกษารุ่นแรกแผนกวิชาช่างก่อสร้าง และแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2541 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายชวนหลีกภัย ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2543 เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ แห่งที่ 2 เป็น วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง นายวาทีชีวภาคย์โสภณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเทคนิคคูเมืองตั้งแต่จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2540 จนถึง พ.ศ.2550 เป็นระยะเวลา10 ปี และได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2550 มีคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ท่าน ดร.ชมพูนุชบัวบังศร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมืองและเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 ว่าที่พันตรี วานิชสมชาติได้เข้าปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554

 สถานที่ตั้งอาณาเขต

วิทยาลัยเทคนิคคูเมืองตั้งอยู่เลขที่299ถนนบุรีรัมย์ – พุทไธสง อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอคูเมืองห่างจากตัวอำเภอคูเมือง2กิโลเมตรตั้งอยู่ทางทิศเหนือของตัวเมืองบุรีรัมย์ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ 28กิโลเมตร การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกโดยผ่านเส้นทางหลวงหมายเลข2017ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ-จดที่ดินของเอกชน

ทิศตะวันออก-ติดถนนบุรีรัมย์ - พุทไธสง

ทิศตะวันตก-จดกับที่ดินของเอกชน

ทิศใต้-จดกับที่สาธารณประโยชน์ (ทำเลเลี้ยงสัตว์)

Read 2418 times