ฝ่ายบริหาร

 

นางสาวปัญฑารีย์  สำราญศิลป์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

 

 

 นายทวิกานต์  ผดุงสันต์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวิโรจน์  ทองเรือง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

นายชาญชัย  พยัคฆกุล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา

นายอภินันท์  วิลาศ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

 

Read 1275 times Last modified on วันพุธ, 25 มกราคม 2560 08:15