Print this page

งานวางแผนและงบประมาณ

 

นายวิโรจณ์ ทองเรือง
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

นางสุพรรษา เขมพงษ์ภัทร
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ

นางสาววรัญญา วรรณราช
ตำแหน่ง ครูพนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานงานแผนงานและงบประมาณ

นางสาวพรพรรณ แก้วคำจันทร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่งานแผนงานและงบประมาณ

     
     

 

Read 769 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2560 08:01