งานบริหารงานทั่วไป

 

นายทวิกานต์  ผดุงสันต์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายมงคลวิทย์ ไชยรินทร์
ตำแหน่งครู คศ.๑
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

 นางแสงเดือน  เพ็ญศศิธร
ตำแหน่งครู พนักงานราชการ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

 
นางสาวธรรมรัตน์  ติดตารัมย์
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
 

 

Read 320 times Last modified on วันพุธ, 25 มกราคม 2560 08:57