งานบริหารงานทั่วไป

 

นายอภินันท์  วิลาศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 นางแสงเดือน  เพ็ญศศิธร
ตำแหน่งครู พนักงานราชการ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

 
นางสาวธรรมรัตน์  ติดตารัมย์
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 

 

Read 1105 times Last modified on วันจันทร์, 29 มกราคม 2561 06:37

ศาสตร์ของพระราชา