งานการเงิน

 

นายอภินันท์  วิลาศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 นางกัลยา  บุญทันเสน
ตำแหน่ง ครู คศ.๑
หัวหน้างานการเงิน

นางฉันทนา  ภูทอง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน

นางสาวสุวรรณา  เย็นเกษม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

Read 1083 times Last modified on วันจันทร์, 29 มกราคม 2561 06:59

ศาสตร์ของพระราชา