งานการบัญชี

 

นายทวิกานต์  ผดุงสันต์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นางสาวไพลิน ทางดี
ตำแหน่งครู พนักงานราชการ
หัวหน้างานบัญชี

นางสาวสุภาวดี สาลีอาจ
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายสนับสนุน
เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

Read 421 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2560 08:04