งานทะเบียน

 

นายทวิกานต์  ผดุงสันต์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นางพรดา  โพธิ์เกตุ
ตำแหน่ง ครู คศ.๒
หัวหน้างานทะเบียน

 

นางสาวดวงเดือน  เริ่มรักรัมย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการสนันสนุน
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

 

Read 361 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2560 08:02