งานประชาสัมพันธ์

 

นายทวิกานต์  ผดุงสันต์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

นางสมฤทธิ์  เชือกรัมย์
ตำแหน่ง ครู คศ.๑
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายประพันธ์  พันธุ์ศรี
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาววรัญญา วรรณราช
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
 

 

 
นายสุทัศน์ มะอาจเลิศ
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
  นายไสว  บุญเรือง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายสนับสนุน
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
 

 

Read 505 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2560 08:01