งานบุคลากร

 

นายทวิกานต์  ผดุงสันต์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 นายพรชัย  บุญมา
ตำแหน่ง ครู คศ.1
หัวหน้างานบริหารงานบุคลากร

นางสาวไพลิน ทางดี
ตำแหน่ง ครูพนักงานราชการ
ผู้ช่วยงานบริหารงานบุคลากร

 

Read 499 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 06 กรกฎาคม 2560 03:43