งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 

นายอภินันท์ วิลาศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

     

นายอภินันท์ วิลาศ
รองผู้อำนวยการฯ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

นางสาวไพลิน  ทางดี
ตำแหน่งครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
 

นางสาวปัทมา  ผาโคตร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ
 

     
     

 

Read 767 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2560 07:52

ศาสตร์ของพระราชา