งานวิทยบริการและห้องสมุด

 

นายอภินันท์ วิลาศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

   

นางพรดา  โพธิ์เกตุ
ตำแหน่ง ครู คศ.2
หัวหน้างานวิทยบริการฯ

นายอิทธิ์ธนันท์  สุวรรณโพธิ์รุ่่ง
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการฯ
นางสาวกาญจนา  ลาสูงเนิน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการฯ
     
     

 

Read 335 times Last modified on วันอังคาร, 24 มกราคม 2560 16:09