งานปกครอง

 

นายชาญชัย พยัคฆกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา


 

นายชาญวุฒิ  สุขหมื่่น
ครู พนักงานราชการ
หัวหน้างานปกครอง

นายสุรพงษ์  วงศ์สุนทร
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายธารวิสุทธิ์ เผือกไธสง
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นางสาวแสงเดือน เพ็ญศศิธร
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นางสาวสุวรรณา  อัคมูล
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นายทศพล  ภูอาศัย
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
   
นายสมชาย  บัวสิงห์
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
  สิบเอกไชยวรรณ  งันเกาะ
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

 

Read 801 times Last modified on วันพุธ, 25 มกราคม 2560 04:31

ศาสตร์ของพระราชา