วิทยาลัยเทคนิคคูเมื่อง

กำหนดการลงทะเบียน 1/2564
27 พ.ค. 2564 เวลา 08.00-10.00 น. ปวช.1 ทุกแผนกวิชา
27 พ.ค. 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ปวช.2 ทุกแผนกวิชา
27 พ.ค. 2564 เวลา 13.00-15.00 น. ปวช.3 ทุกแผนกวิชา
28 พ.ค. 2564 เวลา 08.00-10.00 น. ปวส.1 ทุกแผนกวิชา
28 พ.ค. 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ปวส.2 ทุกแผนกวิชา