วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพ นบนอบและระลึกถึงบุญคุณของครู -อาจารย์ มีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับลูกศิษย์ เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่นักเรียน นักศึกษาและในสังคมณ โดมอเนกประสงค์ หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ภาพ/ข่าว : ไสว บุญเรือง