วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับจัดสรรเงินโครงการทุนงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ห่างไกล และมีอัตราการเรียนต่อต่ำ ได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับชั้นมัยยมศึกษาตอนปลาย จนจบระดับปริญญาตรี และเพื่อให้การจัดสรรนักเรียน นักศึกษาที่จะรับทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ วิทยาลัยฯ จึงได้จัดโครงการออก​เยี่ยมบ้าน​ นักเรียน​ นักศึกษา​ที่ขอรับทุน​ฯ​ ประจ​ำ​ปี​การศึกษา​2564​ ระหว่าง​วันที่ 12-14 กรกฏาคม 2564​
ภาพ/ข่าว : ปัญญา สังวาลคำ