นายสมชัย อินอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ชี้แจงแนวทางการให้บริการ โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื่อโคโรนา (Covid-19) ที่ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น แต่ภาระงานอาชีวศึกษาก็ต้องก้าวต่อเช่นกัน

ภาพ/ข่าว : ไสว บุญเรือง