วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายสมชัย อินอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นำน้ำดื่มจำนวน 100 โหล บริจาคให้กับโรงพยาบาลคูเมือง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ภาพ/ข่าว : ไสว บุญเรือง