ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 ถึงวันศึกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ให้นักเรียน นักศึกษาทำการเรียนอยู่ที่บ้าน หรือ สถานที่พำนับในพื้นที่ภูมิลำเนาจังหวัดของตัวเองเท่านนั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 044-699255 ในวันและเวลาราชการ