รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

      ตามท่ได้มีปรกาศวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่้วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) และ วิทยาลัยเทคนิคคูเมืองกำหนดจะประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะก่อนหรือภายใน วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นั้น

      วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเดี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ต่อไปนี้