วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายสุทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ นายอำเภอคูเมือง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ตำบลคูเมือง โดยการดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า บริการสร้างอาชีพใหม่และอบรมต่อยอด ตามความต้องการของชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าและการรับรองมาตรฐาน.

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ : รูปภาพเพิ่มเติม Fix it center

ภาพ : ไสว บุญเรือง
ข่าว : พรรนิภา สิงหชัย