วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายสมชัย อินอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาจัดโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ สระน้ำหลังวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพ/ข่าว : ไสว บุญเรือง