วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายสมชัย อินอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง โดยมีภารกิจอันสำคัญคือการผลิตนักเรียน นักศึกษา ได้ดำเนินการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ซึ่งจะต่อยอดธุรกิจใหม่ มีความประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษาแผนธุรกิจมีความรู้ความเข้าใจแผนธุรกิจและต่อยอดธุรกิจออนไลน์ ในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า นักเรียน นักศึกษา ครูที่ปรึกษาแผนธุรกิจสามารถต่อยอดธุรกิจในสถานศึกษาได้ สามารถเขียนแผนธุรกิจได้
ภาพ/ข่าว : ไสว บุญเรือง